Rekrutacja

REKRUTACJA 2021

 

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2020 r.

Dz.U. 2020 poz. 530

 

Grupa 3 latków „Krasnalki”

 1. Adamik Maks
 2. Bohdanowicz Hania
 3. Chązdyński Franciszek
 4. Kobylińska Natalia
 5. Kozłowska Ewa
 6. Majewska Laura
 7. Marchwiak Zofia
 8. Matusiak Daniel
 9. Matusiak Lena
 10. Matusiak Nela
 11. Milewski Paweł
 12. Parzyński Michał
 13. Pasak Weronika
 14. Popławski Leon
 15. Prześlakiewicz Antoni
 16. Stefanowska Zofia
 17. Więch Bruno
 18. Wiśniewski Stanisław
 19. Wójcik Oliwia
 20. Wygralak Łucja
 21. Zawadka Helena
 22. Zieliński Krystian
 23. Zubrzycka Zuzanna

do grupy 4 latków zostały przyjęte:

 1. Rogala Róża
 2. Sokołowska Zuzanna

Lista rezerwowa:

 1. Lisiowski Krzysztof
 2. Hadamus Mateusz

 

*****************************************

*************************

Aby ubiegać się o miejsce w naszym przedszkolu Rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty:

W dogodnym terminie podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

W okresie rekrutacji:

 1. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola – Karta_zgłoszenia_dziecka Komorów

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu podań. Istotnym elementem decydującym o przyjęciu do przedszkola jest data wpłynięcia PODANIA o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz data dostarczenie Karty Zgłoszenia. Podanie potwierdzamy we wrześniu każdego roku, i przed rokiem, w którym dziecko ma rozpocząć uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

Rekrutacja „nowych” dzieci rozpoczyna się w miesiącu MARCU i dopiero wówczas należy dostarczyć Kartę Zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola w lutym zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy bądź dyrektorowi DEKLARACJI o kontynuacji edukacji w przedszkolu. 

Deklaracja kontynuacji – Karta Kontynuacji KOMORÓW