Rekrutacja

 

Aby ubiegać się o miejsce w naszym przedszkolu Rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty:

W dogodnym terminie podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

W okresie rekrutacji:

  1. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola – Karta Zgłoszenia DZIECKA

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu podań. Istotnym elementem decydującym o przyjęciu do przedszkola jest data wpłynięcia PODANIA o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz data dostarczenie Karty Zgłoszenia. Podanie potwierdzamy we wrześniu każdego roku, i przed rokiem, w którym dziecko ma rozpocząć uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

Rekrutacja „nowych” dzieci rozpoczyna się w miesiącu MARCU i dopiero wówczas należy dostarczyć Kartę Zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola w lutym zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy bądź dyrektorowi DEKLARACJI o kontynuacji edukacji w przedszkolu. 

Deklaracja kontynuacji –  Karta Kontynuacji

 

 

*****************************************

*************************

REKRUTACJA 2021

 

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2020 r.

Dz.U. 2020 poz. 530