Rekrutacja

REKRUTACJA 2021

 

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2020 r.

Dz.U. 2020 poz. 530

 

Grupa 3 latków „Krasnalki”

 1. Adamik Maks
 2. Bohdanowicz Hania
 3. Chązdyński Franciszek
 4. Kobylińska Natalia
 5. Kozłowska Ewa
 6. Majewska Laura
 7. Marchwiak Zofia
 8. Matusiak Daniel
 9. Matusiak Lena
 10. Matusiak Nela
 11. Milewski Paweł
 12. Parzyński Michał
 13. Pasak Weronika
 14. Popławski Leon
 15. Prześlakiewicz Antoni
 16. Stefanowska Zofia
 17. Więch Bruno
 18. Wiśniewski Stanisław
 19. Wójcik Oliwia
 20. Wygralak Łucja
 21. Zawadka Helena
 22. Zieliński Krystian
 23. Zubrzycka Zuzanna

do grupy 4 latków zostały przyjęte:

 1. Rogala Róża
 2. Sokołowska Zuzanna

Lista rezerwowa:

 1. Lisiowski Krzysztof
 2. Hadamus Mateusz

 

*****************************************

*************************

Aby ubiegać się o miejsce w naszym przedszkolu Rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty:

W dogodnym terminie podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

W okresie rekrutacji:

 1. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola – Karta_zgłoszenia_dziecka Komorów

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu podań. Istotnym elementem decydującym o przyjęciu do przedszkola jest data wpłynięcia PODANIA o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz data dostarczenie Karty Zgłoszenia. Podanie potwierdzamy we wrześniu każdego roku, i przed rokiem, w którym dziecko ma rozpocząć uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

Rekrutacja „nowych” dzieci rozpoczyna się w miesiącu MARCU i dopiero wówczas należy dostarczyć Kartę Zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola w lutym zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy bądź dyrektorowi DEKLARACJI o kontynuacji edukacji w przedszkolu. 

Deklaracja kontynuacji – Karta Kontynuacji KOMORÓW

Informacja

Dzieci przyjęte od 1 września do naszego Przedszkola zapraszamy do odwiedzin na Placu Zabaw do 21 sierpnia w godz. 14.00 do 16.00

 

 

 

 

 

Uwaga!!!

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół i przedszkoli do dnia 24 maja br., zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się pod koniec czerwca. Szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%

W związku z wszelkimi obostrzeniami związanymi z pandemią, które Przedszkoli dotyczą do 26 kwietnia, jak na razie termin zebrania z Rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 pozostaje niezmieniony czyli 19 maja2020 r.

Przedłużamy termin regulowania płatności do końca czerwca 2020 r.

O formie i terminie dni adaptacyjnych będziemy rozmawiać na zebraniu majowym.

Proszę o systematyczne sprawdzanie wszelkich informacji.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

Wyniki Rekrutacji na rok 2020/2021

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2020 r.

Dz.U. 2020 poz. 530

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola na rok 2020/2021

Grupa 3 latków „Krasnalki”

 1. Bielecka Lidia
 2. Bocianowski Jan
 3. Domżał Gabriela
 4. Dziedzio Szymon
 5. Gazda Agata
 6. Gąsiorowski Aleksander
 7. Górska Kalina
 8. Kałaska Aleksander
 9. Kończyńska Zofia
 10. Kwiatkowska Marta
 11. Malinowska Amelia
 12. Niemirowicz – Szczyt Bruno
 13. Ołdziejewski Olaf
 14. Opara Kacper
 15. Radkiewicz Aleksandra
 16. Sępkowska Julia
 17. Siedlecka Alicja
 18. Skorupski Jakub
 19. Skórecka Rita
 20. Strzałkowski Antoni
 21. Szenfeld Dominik
 22. Sztyk Tymon
 23. Witkowski Tobiasz
 24. Zychowski Jan

Dzieci przyjęte do innych grup:

 1. Kaczanowski Adam – grupa 4l
 2. Górska Nina – grupa 5l

Lista rezerwowa

 1. Ciechomski Tymoteusz
 2. Kozłowska Ewa
 3. Majewska Laura
 4. Stefanowska Zofia
 5. Więch Bruno

************************************************

 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Rodzice chcąc złożyć wnioski rekrutacyjne do przedszkola,  mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

e-mail: przedszkolemsfkomorow@gmail.com

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki po wcześniejszym, telefonicznym powiadomieniu s. dyrektor (22 759 12 75 od godz. 8.00 do 9.00)  Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Przesunięty zostaje również termin składania dokumentów do 6 kwietnia 2020 r. i termin ogłoszenia wyników rekrutacji do 14 kwietnia.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&