Rekrutacja

 

Aby ubiegać się o miejsce w naszym przedszkolu Rodzice muszą dostarczyć następujące dokumenty:

W dogodnym terminie podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

W okresie rekrutacji:

  1. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola – 1. karta_zgłoszenia_dziecka Komorów

O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu podań. Dzieci, których starsze rodzeństwo jest absolwentem przedszkola, albo już uczęszcza do przedszkola mają pierwszeństwo w przyjęciu do placówki. W pozostałych przypadkach decyduje data wpłynięcia PODANIA o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz data dostarczenie Karty Zgłoszenia. Podanie potwierdzamy we wrześniu każdego roku, i przed rokiem, w którym dziecko ma rozpocząć uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

Rekrutacja „nowych” dzieci rozpoczyna się w miesiącu MARCU i dopiero wówczas należy dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola w lutym zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy bądź dyrektorowi DEKLARACJI o kontynuacji edukacji w przedszkolu. 

Deklaracja kontynuacji –3. Karta Kontynuacji KOMORÓW

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&