Ogłoszenia

 

 

 

 

Wycieczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo od Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

 

 

 

 

Kochane Dzieci i drodzy Rodzice. Już za chwilę rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.

Dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 – grupa Krasnalki swoje dni adaptacyjne rozpoczynają już od 30 sierpnia i trwają one 3 dni – do 1 września włącznie. Zajęcia odbywać się będą od godz. 10.00 do 12.00 z przerwa na II śniadanie. Zajęcia poprowadzą nauczyciele przypisani do tejże grupy.  Prosimy rodziców aby przynieśli dzieciom ubranie na przebranie i buciki na zmianę.

Wszystkie inne nasze kochane przedszkolaki zaczynają nowy rok przedszkolny 1 września.

Przedszkole jest czynne jak zawsze od godz 7.00. wiec czekamy na WAS z otwartymi ramionami. Nie ma oficjalnego rozpoczęcia roku – jak to ma w zwyczaju szkoła. My rozpoczniemy rok szkolny jak każdego roku Mszą Św. pod koniec września.

Nauczyciele poszczególnych grup – mamy trochę zmian 🙂

3-latki

 • p. Barbara J – wychowawca
 • p. Ewa B- nauczyciel
 • p. Renata P – pomoc nauczyciela

4-latki

 • s. Anna Ż – wychowawca
 • p. Sylwia O-W – nauczyciel
 • p. Katarzyna Ch – pomoc nauczyciela

5-latki

 • s. Brygida K – wychowawca
 • p. Małgorzata T – nauczyciel – nauczyciel wspomagający
 • p. Zenobia T – pomoc nauczyciela

6 – latki

 • p. Anna J – wychowawca
 • p. Emilia S – nauczyciel wspomagający
 • p. Maria M – pomoc nauczyciela
 • p. Beata Z – pomoc w grupie

 

Do zobaczenia już wkrótce

******************************************************

Rozpoczął się Wielki Post. Jak każdego roku, tak i tym razem wspomagamy najbardziej potrzebujących. Tym razem pomagamy Rodzinnemu Domu Dziecka w zakupie 9-cio osobowego samochodu. Informacje poniżej.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

UWAGA, UWAGA !!!

Szachy w przedszkolu

Chętnych, którzy chcą się ćwiczyć w tej jakże rozwijającej logiczne myślenie dyscyplinie sportowej, zapraszam do zapoznania się z informacją dotyczącą zapisów umieszczoną na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

CZYTAMY „TABLICĘ OGŁOSZEŃ”

Kochani rodzice

Trwają zapisy na zajęcia dodatkowo płatne organizowane w naszym przedszkolu. Są to

 • akrobatyka – 30 min
 • balet – 30 min
 • piłka – 45 min
 • „Matplaneta – 60 min z przerwą dla grup 5 i 6 – letnich

Koszt wszystkich zajęć dodatkowych pozostaje taki sam jak w ubiegłym roku.

Nasze przedszkole ubezpiecza dzieci w PZU na kwotę 28 000. Koszt rocznego ubezpieczenia wynosi 50 zł. płatny przelewem lub w sekretariacie. Zainteresowanych rodziców prosimy o wpisywanie danych dziecka w swoich grupach.

W związku z aktualizacja wytycznych dotyczących przedszkoli podanych 4 czerwca przez GIS od 15 czerwca zwiększamy liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. Zainteresowanych proszę o pobranie odpowiednich dokumentów z naszej strony Internetowej i przesłanie na adres mailowy do dnia 10 czerwca.

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

Jednocześnie informuję, że w miesiące wakacyjne, na ile pozwoli sytuacja pandemii, Przedszkole będzie otwarte dla dzieci (z wyłączeniem 1 tygodnia 24 – 28 sierpień).

Z wyrazami szacunku

oraz z zapewnieniem o pamięci modlitewnej

s. Anna

 

 

W związku z możliwością otwarcia naszego Przedszkola, pragnę zorientować się, dla ilu dzieci z przedszkola będzie konieczne rozpoczęcie funkcjonowania placówki od dnia 11 maja 2020 r. Łącznie z Salą Teatralną przedszkole posiada 301 m2 powierzchni dziennego pobytu dzieci. Zamierzam przyjąć do przedszkola w warunkach zaostrzonego rygoru sanitarnego do 48 dzieci (12 dzieci na sale dydaktyczną). Proszę o rozważne podjęcie decyzji o posyłaniu dziecka do przedszkola. Zainteresowanych proszę o wypełnienie odpowiednich dokumentów dostępnych w zakładce „Aktualności – pandemia – dokumenty) i dostarczenie ich najpóźniej na tydzień przed przyjściem dziecka do Przedszkola, w formie elektronicznej bądź do skrzynki pocztowej Przedszkola. Decyzja, które dzieci będą miały możliwość korzystania z opieki Przedszkola należy do Dyrektora placówki.

Pragnę również poinformować, że nauczanie zdalne w dalszym ciągu będzie kontynuowane. Jeśli zajdzie potrzeba przyjęcia dzieci po 11 maja, wówczas sprawa będzie rozpatrzona z uwzględnieniem warunków i wytycznych Ministerstwa Zdrowia czy GIS

 • Wprowadzamy w przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni)  nie będą mieli wstępu.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady – Rodzic z dzieckiem w odstępie 2m2 wyłącznie z jednej grupy wiekowej (2 rodziców i 2 dzieci – 2×2) ( Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 04. 05. 2020 r.),
 • Godziny przychodzenia do przedszkola poszczególnych grup wiekowych – PRZESTRZEGAMY USTALONYCH GODZIN

7.00 – 8.00 – 4L – DELFINKI

8.00 – 8.30 – 3L – KRASNALE

8.30 – 9.00 – 5L – MOTYLKI

8.00 – 8.30 -6L – BIEDRONKI – SALA TEATRALNA

 • Proszę nie przyprowadzać wcześniej dzieci niż wyznaczone godziny bo z braku sali zbiorczej nie ma nauczycieli do opieki,
 • Dla Rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola będzie wystosowana ankieta,
 • Dzieci są przyprowadzane/odbierane z Przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe,
 • Zabezpieczamy Przedszkole we wszelkie środki higieniczne potrzebne do bieżącej pracy przedszkola (płyny dezynfekujące przy wszystkich wejściach do Przedszkola i poza „Strefę Rodzica”).
 • Dzieci będą korzystały z placów zabaw – grupy jednowiekowe, który będzie dezynfekowany na bieżąco.
 • Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować zostają usunięte z sal dydaktycznych,
 • Dezynfekcja powierzchni dotykowych i zachowanie stałej czystości ciągów komunikacyjnych odbywać się będzie na bieżąco,
 • Do pracy w Przedszkolu będą przychodziły jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę,
 • posiadamy pomieszczenie, które wykorzystamy na odizolowanie osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Edukacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

********************************************************************

**************************************************

***********************************

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Wyniki rekrutacji w zakładce REKRUTACJA

Opłaty za przedszkole za miesiąc KWIECIEŃ

Regulamin Przedszkola z dnia 02. 01. 2018 r określa:

„Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości stałej opłaty miesięcznej. Za każdą  zgłoszoną wcześniej ( do godz. 9.30 danego dnia) nieobecność dziecka  w Przedszkolu odlicza się w następnym miesiącu tylko stawkę żywieniową za faktycznie nieobecne dni w Przedszkolu. Opłatę stałą zaś płaci się zawsze w całości bez względu na nieobecność dziecka  w Przedszkolu. Opłata stała pobierana jest przez cały rok szkolny (od września do sierpnia)”

W związku z zaistniałą sytuacja pandemii opłat za żywienie w miesiącu kwietniu nie ponosimy.

W marcu od czasu zamknięcia przedszkola nieobecności dzieci w przedszkolu wynosiły 14 dni. Odliczamy wiec stawkę żywieniową za nieobecności dzieci od opłaty stałej (opłata w tym miesiącu wynosi wiec 332 zł) Jeżeli któreś z dzieci było więcej dni nieobecne to odejmujemy te nieobecności.

Jeżeli sytuacja finansowa wymaga indywidualnego rozpatrzenia proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny ( 9.00 – 12.00) do 10 kwietnia. Proszę pamiętać również o tym, że opłaty za świadczenia przedszkole pokrywa co miesiąc. To wzajemne zrozumienie niech z wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za nasze przedszkole, które jest drugim domem dla naszych dzieci.

Informacje o kolejnych opłatach będą podawane na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

oraz z zapewnieniem o pamięci modlitewnej

s. Anna

 

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów.  
 
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

NOWY Apel Koronawirus

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Rodzice chcąc złożyć wnioski rekrutacyjne do przedszkola,  mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

e-mail: przedszkolemsfkomorow@gmail.com

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki po wcześniejszym, telefonicznym powiadomieniu s. dyrektor (22 759 12 75 od godz. 8.00 do 9.00)  Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Przesunięty zostaje również termin składania dokumentów do 6 kwietnia 2020 r. i termin ogłoszenia wyników rekrutacji do 14 kwietnia.

 

 

Uwaga, uwaga !!!

Zmiana terminu Niedzieli Misyjnej w parafii p.w. Św. Kazimierza w Pruszkowie na

27 października.

*************************

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

21 listopadaśroda godz. 1830 – wszystkie grupy

 • Wspólne spotkanie w sali teatralnej i wykład na temat efektywnego ojcostwa i pozytywnej dyscypliny.
 • Zebranie z Rodzicami w poszczególnych grupach – omówienie najbliższych uroczystości – św. Mikołaja i spotkania opłatkowego.
 • OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

                                                                                         s. Anna

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Wycieczka grup Krasnale i Delfinki odbędzie się w najbliższy czwartek – 27 września.

*****************************************
****************************************************
*******************************************************************

 

Dzisiejsza wycieczka grup Krasnalki i Delfinki

ODWOŁANA

do czasu bardziej sprzyjających warunków pogodowych

*******************************************************************************************************************************************

Przypominam o zebraniach rodziców :

Poniedziałek – 17 wrzesień godz. 18.30 – Krasnalki i Delfinki

Wtorek – 18 wrzesień godz. 18.30 – Motylki i Biedronki

ZAPRASZAM – s. Anna

&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&

 

 

 

 

 

Informujemy, że karty zgłoszeń dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2018/2019 przyjmujemy w sekretariacie przedszkola do dnia 28 marca – środa. 

Wielki Czwartek i Wielki Piątek przedszkole jest nieczynne.

Wyniki rekrutacji dostępne będa na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu od 5 kwietnia.

 

 

 

 Konkurs pt.:  „W poszukiwaniu Skarbu” dla Grupy DELFINKI

Szczegóły w zakładce KONKURSY

 

 

WAŻNE dla KRASNALI

W związku z chorobami i niska frekwencja dzieci, uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” przenosimy na 11 października – środa – na godz. 14.00.

Można spokojnie się wychorować:)

###########################

**********************************************

 

Msza Św.na rozpoczęcie roku szkolnego

w intencji wszystkich

Dzieci, Rodziców i personelu Przedszkola odbędzie się

30 września o godz. 10.00 w kościele parafialnym w Komorowie.

******************************************************

OGŁOSZENIE!!!!!

W związku z zebraniami w Szkole w Komorowie i zapowiadającą się niska frekwencją rodziców na zebraniach  organizacyjnych, zebranie grup młodszych – KRASNALKI i DELFINKI przesunięte zostaje na poniedziałek – 18. 09 na godz. 18.30

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

%^%^%^%%%%^%^%^%^%^%^%^%%^%^%^%^%^%%^%

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

Przypominamy wszystkim Rodzicom, których dzieci pozostają na następny rok (2017/2018) w naszym Przedszkolu o składaniu „Deklaracji” do końca lutego w grupach.

s. Anna – dyrektor

#############################

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW O ORGANIZACJI

NOWEGO ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2017/2018

 

W miesiącu LUTYM, Rodzice, którzy pragną, by dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, zobowiązani są do pobrania

 i  dostarczenia w grupach Deklaracji

o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dziecka.

Deklaracja jest również dostępna do pobrania na naszej stronie Internetowej

w zakładce „Rekrutacja”.

Proszę o dokładne wypełnienie

i terminowe dostarczenie Deklaracji.

s. Anna

***************************** 

 

Przypominamy!!!!!

W okresie międzyświątecznym (27 – 30 grudzień) przedszkole pełni dyżur. Planuję łączenie grup. Jeżeli dzieci będą w tym czasie przychodzić do Przedszkola, proszę o wpisanie ich na listy w grupach.

s. Anna

 

G R U D Z I E Ń    w    Przedszkolu

 

 • 6. 12. 2016 r. Św. Mikołaj w przedszkolu

 • 10. 12. 2016. rsobota godz. 10.00 – warsztaty rękodzieła dla Rodziców z grupy Krasnalki „Bombka na choinkę”

 • 12-13. 12. 2016 r. – Rekolekcje adwentowe –spotkanie z o. Rekolekcjonistą, wspólne przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

 • 13. 12. 2016 r. – Poznajemy zawody – wizyta lekarza w grupie Motylki

 • 14. 12. 2016 r.„Radosne kolędowanie” – warsztaty biblijne z Jasiem Pociechą dla wszystkich grup

 • 17. 12. 2016 r.sobota godz. 1600 – spotkanie wigilijne i Jasełka w grupie BIEDRONEK

 • 18. 12. 2016 r. Msza Św. w parafii godz. 1100 Po Mszy św. poświęceniem szopek bożonarodzeniowych.

 • 18. 12. 2016 r.niedziela– spotkanie wigilijne i Jasełka w grupie KRASNALKÓW

 • 19. 12. 2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu w grupie KRASNALKI – „Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa”

 •  19. 12. 2016 r. – Konkurs kolęd i pastorałek w grupie Biedronki p.t.: „Płyń kolędo, płyń”

 • 19. 12. 2016 r.„Piernikowe cuda” – dekorowanie pierników w grupie Delfinków

 • 20. 12. 2016 r. wtorek godz. 1500 – spotkanie wigilijne i Jasełka w grupie MOTYLKÓW

 • 22. 12. 2016 r. czwartek godz. 1500 – spotkanie wigilijne i Jasełka w grupie DELFINKÓW

 • 23.12.2016 r. –  „Zapachniało świętami” w grupie Biedronek – pieczenie pierników z mamą Matyldy

 

27 – 30. 12. 2106 r.PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR.

Proszę o wpisywanie na listę dzieci, które będą w tym czasie obecne w Przedszkolu

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

LISTOPAD

 • 8. 11– wtorek – „Czytam sobie w Bibliotece” – wyście grup Krasnalki i Delfinki

 • 3. 11 – czwartek„Wszyscy Świeci balują w niebie” – Bal ze świętymi. Prosimy w tym dniu o przebranie dziecka za wybranego, ulubionego, świętego patrona.

 • 10. 11– czwartek – Apel patriotyczny przygotowany przez grupę Biedronek. Na spotkanie o godz. 1500 serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z tejże grupy.

 • 11. 11 – piątek godz. ok. 1430 – Koncert patriotyczny dzieci z naszego przedszkola na Pl. Paderewskiego

 • 15. 11– wtorek – zdjęcia świąteczne dla chętnych dzieci z naszego przedszkola. Prosimy w tym dniu o odświętne ubranie naszych pociech.

 • 15. 11 – wtorek – Teatr „Pod Orzełkiem” przedstawi „LEKCJA O POLSCE CZYLI BAJKA O WIŚLE, SMOKU WAWELSKIM ORAZ WARSIE I SAWIE”.

 • 17. 11 – czwartek godz. 1400 – 1600 – Warsztaty Kreatywność dla Motylków i Biedronek pt.: „Jesienne zabawy kreatywne z wykorzystaniem liści”

 • 18/19.11 – Noc Absolwentów. Zapraszamy chętnych, ubiegłorocznych absolwentów do spędzenia radosnego wieczoru i nocy w naszym Przedszkolu.

 • 22. 11 – „Literacki Jedwabny Szlak – Japonia.” – wyjście do Biblioteki dzieci z grupy Biedronki.

 • 24. 11czwartek godz. 1830 – Wspólne spotkanie na sali teatralnej i wykład p. Małgorzaty Nawrockiej na temat: „LISTY ZE STRYCHU czyli jak rozmawiać z dzieckiem o: amuletach, tatuażach, dziwnych zabawkach, jodze, sztukach walki, magii, Halloween, grach komputerowych, reklamie, kosmitach, idolach, modzie, wegetarianizmie, religiach Wschodu i wielu innych rzeczach…”, a po nim zebrania z Rodzicami w poszczególnych grupach – omówienie najbliższych uroczystości – św. Mikołaja i Spotkania opłatkowego. Obecność obowiązkowa.

 •  29.11. – „Literacki Jedwabny Szlak – Japonia.” – wyjście do Biblioteki dzieci z grupy Motylki.

  #########################################

Zmieniły się troszeczkę plany w naszym TYGODNIU MISYJNYM i tak:

 • 18. 10 – warsztaty bębniarskie „Afrykańska melodia”. Warsztaty będą odbywać się w 4 grupach wiekowych od godz. 10 00

 • 19. 10 Jesienna sesja zdjęciowa w przedszkolu dla wszystkich grup. Prosimy w tym dniu o odświętne ubranie dzieci

 

 • 20. 10 DZIEŃ MISYJNY – występy poszczególnych grup – prezentacja różnych kontynentów i zwyczajów na nich panujących. Zapraszamy chętnych rodziców na godz. 1030, do obejrzenia naszych prezentacji w sali teatralnej.

 • 23. 10 – Niedziela Misyjna w Kościele parafialnym. Wszystkie dzieci przebieramy w stroje reprezentujące kraje misyjne.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

1. 10 Msza Św. z intencją o Boże błogosławieństwo i opiekę dla dzieci, Rodziców i wszystkich pracowników Przedszkola. Po zakończeniu Mszy św. rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszego, rodzinnego Anioła i rozdanie nagród.

5. 10 – Wycieczka dla wszystkich grup wiekowych do „Gospodarstwa na Końcu Wsi” w Brzozówce.

Wyjazd godz. 800 powrót godz. 1600

17-21. 10 – TYDZIEŃ MISYJNY, w którym przybliżamy dzieciom dzieciom zwyczaje ich rówieśników na różnych kontynentach. A w TYGODNIU CZEKA NAS:

 • 20. 10 – Dzień Misyjny – prezentacja przez poszczególne grupy zwyczajów panujących na rożnych kontynentach. Zapraszamy chętnych rodziców na godz. 1030, do obejrzenia naszych prezentacji w sali teatralnej.

 • 21. 10 – warsztaty bębniarskie pt:. „Afrykańska melodia”

 • 23. 10 – Niedziela Misyjna w Kościele parafialnym. Wszystkie dzieci przebieramy w stroje reprezentujące kraje misyjne.

25.10 – PASOWANIE dzieci z gr. „Krasnalki” na przedszkolaków. Zapraszamy na uroczystość Rodziców o godz.1500

26. 10 – warsztaty bibilijne w grupach z Jasiem Pociechą pt:. „Matka Boża – Różańcowa”


W dniach 18 i 19 październik w naszym Przedszkolu rusza sesja fotograficzna. W jesiennej aurze fotografować nas będą  państwo Dorota i Robert Sobkowicz. W związku z tym wydarzeniem, prosimy o odświętne ubranie dzieci:

3l i 4l – 18 październik – wtorek

5l i 6l – 19 październik – środa

Którzy z Rodziców nie życzą sobie zdjęć swojego dziecka, proszeni są o zgłoszenie tego nauczycielom w grupach.


5 i 6. 09. – godz. 16.00 próba sypania kwiatków przy Kościele parafialnym. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki i chłopców – (dzwoneczki) do wspólnego świętowania uroczystości odpustowej.

10. 09. – godz. 12.00 – 12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu Przedszkolaków i chętnych rodziców przed Odpustem w Kościele parafialnym.

14. 09. – godz. 18.30 – Zebranie z rodzicami grup: „Krasnalki” i „Delfinki”

15. 09. – godz. 18.30 – zebranie z rodzicami grup: „Motylki” i „Biedronki”.

16. 09. Teatr Dobrego Serca przedstawi spektakl pt:. „Zagubieni przyjaciele”

23. 09. Koncert edukacyjny w wykonaniu prof. W. Błaszczyk

30. 09 – godz. 18.30 Zebranie z Trójkami grup

********************************

1.10. 2016 r. – godz. 10.00Msza Św. rozpoczynająca Nowy Rok przedszkolny. Wspólna modlitwa z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę przez cały rok.