Kategoria Aktualności

Falkoshow

Teatr Falkoshow zaprasza na przedstawienie pt:.

SONY DSC

Historia starego kredensu

Porcelanowe wazony, kufle, imbryczki i cała zastawa stołowa ukryte w przedwojennym warszawskim kredensie tylko czekają, aby przedstawić niezwykłą opowieść o rycerzach walczących ze sobą a także ze swoimi wadami i złymi uczuciami. A walka taka nie jest łatwa, na nic tu się zda miecz, kopia czy dzida. Uczynić to może jedna tylko cnota i jedna istota…

Historia starego kredensu opowiedziana jest przy zastosowaniu teatru przedmiotu. Rzeczy używane na co dzień stają się – dzięki zaskakującej animacji – mieszczanami, członkami rodziny królewskiej. Zaś kredens pełen schowków i zakamarków prezentuje coraz to nowe miejsca akcji. Całości symbolicznego widowiska dopełnia niebanalna muzyka.

Teatrzyk dostępny w dniach 14 – 15 maja.

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej

List Zgromadzenia SIóstr Misjonarek św. Rodziny

W związku z możliwością otwarcia naszego Przedszkola, pragnę zorientować się, dla ilu dzieci z przedszkola będzie konieczne rozpoczęcie funkcjonowania placówki od dnia 11 maja 2020 r. Łącznie z Salą Teatralną przedszkole posiada 301 m2 powierzchni dziennego pobytu dzieci. Zamierzam przyjąć ok 30 dzieci do przedszkola w warunkach zaostrzonego rygoru sanitarnego. Proszę o rozważne podjęcie decyzji o posyłaniu dziecka do przedszkola. Zainteresowanych proszę o wypełnienie poniższego podania (Podanie) i dostarczenie do Przedszkola do środy – 6 maja w formie elektronicznej bądź do skrzynki pocztowej Przedszkola. Decyzja, które dzieci będą miały możliwość korzystania z opieki Przedszkola należy do Dyrektora placówki.

Pragnę również poinformować, że nauczanie zdalne w dalszym ciągu będzie kontynuowane. Jeśli zajdzie potrzeba przyjęcia dzieci po 11 maja, wówczas sprawa będzie rozpatrzona z uwzględnieniem warunków i wytycznych Ministerstwa Zdrowia czy GIS

  • Wprowadzamy w przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni)  nie będą mieli wstępu.
  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem zasady – 1 Rodzic z dzieckiem w odstępie 2m2 ( Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli z dnia 04. 05. 2020 r.),
  • Dla Rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola będzie wystosowana ankieta,
  • Dzieci są przyprowadzane/odbierane z Przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe,
  • Zabezpieczamy Przedszkole we wszelkie środki higieniczne potrzebne do bieżącej pracy przedszkola (płyny dezynfekujące przy wszystkich wejściach do Przedszkola i poza „Strefę Rodzica”).
  • Dzieci będą korzystały z placów zabaw – grupy jednowiekowe, który będzie dezynfekowany na bieżąco.
  • Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować zostają usunięte z sal dydaktycznych,
  • Dezynfekcja powierzchni dotykowych i zachowanie stałej czystości ciągów komunikacyjnych odbywać się będzie na bieżąco,
  • Do pracy w Przedszkolu będą przychodziły jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę,
  • posiadamy pomieszczenie, które wykorzystamy na odizolowanie osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Jestem w trakcie przygotowywania procedur bezpieczeństwa, do których, po ich przedstawieniu proszę się bezwzględnie stosować.

Pytania i odpowiedzi Ministerstwa Edukacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Czytaj dalej

Pracujące Delfinki

Nie, jeszcze nie ma wakacji, więc nasze Delfinki w akcji. Sami zobaczcie efekty:)

Czytaj dalej

Teatr „EDEN”

Teatrzyk dla dzieci prezentowany przez teatr EDEN już w środę 29 kwietnia 0 godz. 15.00

Inaczej niż do tej pory, będzie możliwość obejrzenia teatrzyku zakupionego tylko dla naszego Przedszkola.

Instrukcja obsługi 🙂

W środę o godz. 14.00 przedstawiciele Trójek Grupowych otrzymają sms z linkiem do strony teatrzyku. Rozsyłaja swoim dzieciom z grup i o 15.00 specjalnie dla Nas, na żywo, oglądamy teatrzyk

Odważny pastuszek

Czytaj dalej

Do 24 maja :)

Minister edukacji

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość

Za kilka dni poinformujemy Państwa, czy będzie możliwość w części tych placówek prowadzić jakaś działalność opiekuńczą

Czytaj dalej