1 WRZEŚNIA – PO TYGODNIOWEJ PRZERWIE :) WRACAMY DO PRZEDSZKOLA

1 WRZEŚNIA ROZPOCZYNAMY NOWY ROK PRZEDSZKOLNY.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w następujących godzinach:

3 latki – 7.00 – 8.30

4 latki – 7.00 – 8.30

5 latki – 7.00 – 8.30

6 – latki – 8.00 – 8.30

Procedury związane z powrotem do przedszkola:

 • Wprowadzamy w przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica”, poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni)  nie będą mieli wstępu. (nie dotyczy grupy Krasnalki w okresie adaptacji)
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu z zachowaniem  wszelkich procedur bezpieczeństwa – maseczka, dezynfekcja rąk – dorośli. 
 • Dla Rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola jest wystosowana ankieta – wywiad (przynosimy wypełniony 1 września)

  Wywiad z rodzcami – do pobrania

 • Dzieci są przyprowadzane/odbierane z Przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe,
 • Zabezpieczamy Przedszkole we wszelkie środki higieniczne potrzebne do bieżącej pracy przedszkola (płyny dezynfekujące przy wszystkich wejściach do Przedszkola).
 • Dzieci będą korzystały z placów zabaw, który będzie dezynfekowany na bieżąco.
 • Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować zostają usunięte z sal dydaktycznych.
 • Codziennie po zakończonych zajęciach sale zajęć będą ozonowane.
 • Dezynfekcja powierzchni dotykowych i zachowanie stałej czystości ciągów komunikacyjnych odbywać się będzie na bieżąco,
 • Do pracy w Przedszkolu będą przychodziły jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę,
 • Posiadamy pomieszczenie, które wykorzystamy na odizolowanie osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

Dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich.

31. 08 – 2. 09 w godzinach 10.00 – 12.00. Zajęcia z Rodzicami, wg. wcześniej podanych informacji.